Будител на Русенския университет 2022

Днес, стартира гласуването за инициативата БУДИТЕЛ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

През есента на 2015 година, вдъхновени от Деня на народните будители, Студентският съвет при Русенския университет стартира проекта „Будител на Русенския университет“.

С провеждането на „Будител“ бихме искали да отличим усилията, които нашите преподаватели целогодишно полагат, за да можем ние студентите на Университета да получим възможно най-добро и качествено образование.

През 2022г. ще се проведе шестото издание на инициативата “Будител на Русенския университет”.

Регламент на проекта “Будител на Русенския университет” за 2022.:

1. Право да гласуват имат ВСИЧКИ студенти и докторанти;

2. Право да бъдат номинирани имат САМО преподаватели (хабилитирани и нехабилитирани) на трудов договор в университета.;

3. Гласуването се провежда от 11ноември до 27 ноември ;

4. Победителите ще бъдат отличени по направления;

5. Победител няма да бъде излъчен в направление в което са гласували по-малко от 10% от общия брой имащи право на глас.;

6. В проекта НЯМАТ ПРАВО да бъдат номинирани преподаватели, чиито трудови правоотношения с Университета са прекратени към 1 ноември 2022г. .;

7. Студентският съвет си запазва правото да отличи със специални награди “Будител” изявени личности в Русенския университет. Моля, попълвайте полетата на кирилица и без съкращения на имената на номинираните!