Партньори

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Национално представителство на студентските съвети в Република България

 Областен съвет на БЧК Русе

Ротаракт клуб Русе

Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Русе

Национален Център кариери към НПСС