Академични клубове

На територията на Русенския университет са учредени редица академични клубове. Основните задачи пред академичните клубове са:

    • насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите и професионалното и научното развитие на преподавателите;
    • задълбочаване и интензифициране на комуникацията и партньорството между студенти и преподаватели;
    • обмен на идеи и различни гледни точки по актуални проблеми от областта в компетенциите на клуба;
    • активно включване в образователни, научноизследователски, проектни и доброволчески дейности, които допринасят за развитие на обществото.

Структурата, дейността и организацията на професионалните клубове са разписани в Правилника за организация на дейностите на обединение на академичните клубове в Русенския университет.

​​​​​​​ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛУБ РЪКОВОДИТЕЛ
1. Клуб на социалния работник доц. д-р Сашо Нунев, 0877 123 744

sasho_nunev@abv.bg​​

2. Клуб “Зелени човечета” доц. д-р Маргаритка Филипова, 0828 88 418

mfilipova@uni-ruse.bg​​

3. Клуб “Здраве” д-р Деспина Георгиева, 082 888 244

dpgeorgieva@uni-ruse.bg

4. Клуб по качество​​ д-р Цветелин Георгиев, 0889 631 080

tzgeorgiev@uni-ruse.bg

5. Клуб “Автомобилист” доц. д-р Симеон Илиев, 0878 333 922

spi@uni-ruse.bg​​

6. Клуб “Роботика” инж. Чавдар Костадинов, 0889 332 835

chkostadinov@uni-ruse.bg

7. Клуб “Млад педагог/социален педагог”​​ д-р Багряна Илиева, 0885 911 632

bilieva@uni-ruse.bg

8. Академичен ​​клубЧетири колела д-р инж. Димитър Грозев, 0886 383 001

dgrozev@uni-ruse.bg

9. Индустриален интернет за всичко доц. д-р Цветелина Георгиева, 0885 081 878

cgeorgieva@uni-ruse.bg

10. Клуб „hydRU Racing Team” доц. д-р Иван Белоев, 0886 320 080

ibeloev@uni-ruse.bg

11. Клуб на юриста “Венелин Ганев” д-р Анастас Георгиев, 087 7390639,

ageorgiev@uni-ruse.bg

12. Клуб Smart in Cad д-р Юлиян Димитров
ydimitrov@uni-ruse.bg
13. Клуб „Импулс“ Доц. Соня Георгиева,
sonya@uni-ruse.bg
14. Клуб по компютърна математика Д-р Стефка Караколева, 0886250677
skarakoleva@uni-ruse.bg
15. Клуб “Фитнес. Здраве. Тонус.” Д-р Искра Илиева,
isilieva@uni-ruse.bg