Контакти

Офис: Централен корпус, кабинет 1.232
e-mail: studsavet@uni-ruse.bg

За контакти с ръководството на Студентския съвет:

докт. Станимир Бояджиев – председател на Студентски съвет

Филиз Нихатова – главен секретар на Студентски съвет