Контакти

Офис: Централен корпус, кабинет 1.232
e-mail: studsavet@uni-ruse.bg

За контакти с ръководството на Студентския съвет:

Ангел Иванов – Председател на Студентски съвет

  • е-mail: aivanov@uni-ruse.bg

докт. Вирхния Сентено – зам.-председател на Студентски съвет

  • e-mail: vcenteno@uni-ruse.bg