Програма Еразъм+

Програма Еразъм+ е програма на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт и е продължение на програмите “Учене през целия живот” и “Сократ”. Програмата стартира на 1 януари 2014 година и ще продължи до 2020 година. В Програмата участват 28-те страни членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония и Турция. Някои дейности са отворени и към други държави-партньори в света.

Програма ЕРАЗЪМ+ дава възможност на студенти от висши училища да прекарат период на обучение от 3 до 10 месеца или практика/стаж в друга европейска страна-участничка в програмата.

Целите на тази дейност са:

  • Да даде възможност на студентите да се възползват в образователно, езиково и културно отношение от образователния си опит в други европейски страни;
  • Да популяризира сътрудничеството между институции и да обогати образователната среда на приемащите институции;
  • Да допринесе за развитието на добре квалифицирани бъдещи специалисти, които притежават международен опит и отворено съзнание;
  • Да спомага за трансфера и признаването на кредити за периоди на обучение в чужбина, като използва ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) или съвместима система.

Студентска харта “Еразъм+”

За повече информация прочетете и секцията ЕРАЗЪМ ЗА СТУДЕНТИ.