Проектна кампания 2022/2023

Студентският съвет отваря процедура за приемане на проекти за цялостно или частичнофинансиране на студентски дейности за периода 2022/2023 г.

Проектната дейност към Студентския съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и др.

Срокът за кандидатстване е до 30 ноември 2022 г.

Повече информация за настоящата кампания, условия и формуляр за кандидатстване в следната страница: https://studsavet.uni-ruse.bg/projects/