Екип на Студентски съвет

В състава на Студентския съвет при Русенския университет членуват студентски представители от всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. Съвета се ръководи от Председател, който е подпомаган от до двама зам.-председатели и секретар.


Списък на членовете на Студенткия съвет към 15.01.2024г.

1.         

Джан Руждиев

АИФ

2.  

Мария Младенова

АИФ

3.     

Белгин Мустафова

АИФ

4.      

Борислав Цветанов

АИФ

5.        

Димитър Асенов

МТФ

6.        

Веселин Великов

МТФ

7.    

Иван Банчев

ТФ

8.    

Стефан Петров

ТФ

9.  

Диян Узунов

ТФ

10.  

Гергана Грозева

ТФ

11.  

Мария Савова

ФЕЕА

12. 

Симеон Букуров

ФЕЕА

13.   

Валентин Димитров

ФЕЕА

14.        

Владимир Великов

ФЕЕА

15.       

Вирхиния Сентено

ФБМ

16.    

Нелина Векирова

ФБМ

17.               

Даяна Пенкова

ФБМ

18.     

Кирил Иванов

ФБМ

19.    

Олга Леонова

ФБМ

20.  

Георги-Венцислав Пенчев

ФПНО

21.    

Алекс Корабова

ФПНО

22.  

Светлана Тодорова

ФПНО

23.  

Никола Кирилов

ФПНО

24.    

Добромир Иванов

ФПНО

25.         

Моника Симеонова

ФПНО

26.    

Томас Белчев

ФПНО

27.         

Калоян Недев

ФПНО

28. 

Виктория Радева

ФОЗЗГ

29.  

Ивелина Минчева

ФОЗЗГ

30.  

Габриела Недева

ФОЗЗГ

31. 

Ангел Иванов

ЮФ

32.  

Стамен Димитров

ЮФ

33.       

Елис Насуфова

ЮФ

34.  

 Нина Николова

ЮФ

35.           

Преслава Чакърова

ЮФ

36.         

Георги Манчев

ФЕЕА

37.                

Кирил Миланов

Видин

38.                

Нора Антонова

Видин

39.    

Иван Ганчев

Разград

40.  

Зорница Тончева

Силистра

41.    

Теодор Великов

Силистра

     
     


Станимир Бояджиев

Станимир Бояджиев

Председател на Студентския съвет
Валерия Горнячка

Валерия Горнячка

Заместник-председател
Филиз Нихатова

Филиз Нихатова

Главен секретар