Екип на Студентски съвет

В състава на Студентския съвет при Русенския университет членуват студентски представители от всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. Съвета се ръководи от Председател, който е подпомаган от до двама зам.-председатели и секретар.


Списък на членовете на Студенткия съвет към 15.12.2021г.

1.         

Владимир Бонев

АИФ

2.  

Благовеста Стоянова

АИФ

3.     

Катерина Бежева

АИФ

4.      

Елена Желева

МТФ

5.        

Християн Иванов

МТФ

6.        

Мариел Йорданов      

ТФ

7.    

Ивелина Бешева

ТФ

8.    

Иван Банчев

ТФ

9.  

Цветомир Веселинов

ФЕЕА

10.  

Борис Великов

ФЕЕА

11.  

Мария Савова

ФЕЕА

12. 

Борислав Борисов

ФЕЕА

13.   

Кристиян Бонев

ФБМ

14.        

Пламена Петрова    

ФБМ

15.       

Боряна Атанасова

ФБМ

16.    

Йоана Йорданова 

ФБМ

17.               

Теодора Клименко

ФПНО

18.     

Илиян Игнатов

ФПНО

19.    

Силвия Филева

ФПНО

20.  

Преслав Каранедев

ФПНО

21.    

Георги-Венцислав Пенев

ФПНО

22.  

Никола Кирилов

ФПНО

23.  

Стефания Кюранова

ФПНО

24.    

Ралица Кръстева

ФОЗЗГ

25.         

Натали Хаджийска

ФОЗЗГ

26.    

Иванна Лалева

ФОЗЗГ

27.         

Капка Иванова

ФОЗЗГ

28. 

Едис Абтулов

ФОЗЗГ

29.  

Ангел Иванов

ЮФ

30.  

Деница Радкова       

ЮФ

31. 

Силвестър Симеонов       

ЮФ

32.  

Елис Насуфова      

ЮФ

33.       

Пламена Генова

ЮФ

34.  

Станимир Бояджиев

ЮФ

35.           

Вирхиния Сентено

ФПНО

36.         

Янита Костадинова

Видин

37.                

Зорница Атанасова

Видин

38.                

Милена Борисова

Видин

39.    

Биляна Иванова

Видин

40.  

Наталия Василева

Разград

41.    

Бончо Бонев

Разград

42.  

Зорница Тончева

Силистра

43.  

Красимира Недкова         

Силистра


Станимир Бояджиев

Станимир Бояджиев

Председател на Студентския съвет
Валерия Горнячка

Валерия Горнячка

Заместник-председател
Филиз Нихатова

Филиз Нихатова

Главен секретар