Игнат Канев получи приза “Будител”

На 21 септември 2018г. по време на тържествения Академичен съвет на Русенския университет, дарителят и доктор хонорис кауза г-н Игнат Канев получи приза “Будител на Русенския университет” за 2017г.

Почетната статуетка и диплом г-н Канев получи лично от Председателя на Студентския съвет – Станимир Бояджиев.

Господин Бояджиев благодари за подкрепата, която дарителят оказва на висшето училище, както и за новоучредените международни стипендии на фондация “Игнат Канев”.

Напомняме, че г-н Канев бе избран през месец Ноември 2017г. след общоуниверситетско гласуване за третия “Будите” на русенското висше училище. Инициативата на Студентския съвет отличава преподаватели и хора помогнали за развитието на академизма в Русенския университет. В продължение на месец студентите имаха възможност да номинират хората, в които намират най-голямо вдъхновение, и при които усвояват най-пълноценно нужните знания за професионалното им развитие.

Повече за инициативата