Нормативни документи

Закон за висшето образование

Закон за кредитиране на студенти и докторати

Закон за младежта

Правилник за дейността на Русенски университет “Ангел Кънчев”

Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет при Русенски университет “Ангел Кънчев”

Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти в Русенския университет “Ангел Кънчев”

Правилник за условията и реда за настаняване в студентските общежития, 2015 г.