Стартира гласуването за “Будител на Русенския университет” 2018г.

През есента на 2015 година, вдъхновени от Деня на народните будители, Студентският съвет при Русенския университет стартира проекта „Будител на Русенския университет“. 

С провеждането на „Будител“ бихме искали да отличим усилията, които нашите преподаватели целогодишно полагат, за да можем ние студентите на Университета да получим възможно най-добро и качествено образование.

През 2018г. ще се проведе четвъртото издание на инициативата “Будител на Русенския университет”.


Регламент на проекта “Будител на Русенския университет” за 2018г.:

  1. Право да гласуват имат ВСИЧКИ студенти и докторанти;
  2. Право да бъдат номинирани имат САМО преподаватели (хабилитирани и нехабилитирани) на трудов договор в университета.;
  3. Гласуването се провежда в специално създадена платформа от 1 ноември до 25 ноевмври.;
  4. От всеки факултет/филиал на Университета ще бъде отличен по един “Будител”;
  5. В проекта НЯМАТ ПРАВО да участват преподаватели, чиито трудови правоотношения с Университета са прекратени към 1 ноември 2018г.;
  6. Студентският съвет си запазва правото да отличи със специални награди “Будител” изявени личности в Русенския университет.