Студентският съвет стартира Проектната кампания 2024г.

Студентският съвет отваря процедура за приемане на проекти за цялостно или частично финансиране на студентски дейности за 2024г.

Проектната дейност към Студентския съвет представлява възможност на студентите и докторантите да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и др.

В рамките на новата кампания, Студентския съвет ще отпусне за подпомагане и реализиране на проекти сумата до 15,000 лева. Проектите следва да бъдат реализирани до края на месец ноември 2024г.! Срок за подаване на проектите 7 март 2024г.!

Готовите предложения може да изпращате на: studsavet@uni-ruse.bg

Прикачваме:
1. Общи условия за участие в ПРОЕКТНА КАМПАНИЯ 2024г.;
2. Формуляр за кандидатстване 2024г.;
3. Формуляр за проект на бюджет 2024г.;
4. Формуляр за отчитане на проект 2024г..