Проф. Даниел Братанов е Будител на Русенския университет за 2018 година

 

Проф. Даниел Братанов – Будител на Русенския университет за 2018 година

Проф. Даниел Братанов е Будителят на Русенския университет, определи гласуването на студентите от висшето училище. Номинацията му е от младежи от Факултета по обществено здраве и здравни грижи, но студентите от всички факултети я подкрепят. Проф. Братанов заслужи наградата заради жеста, който направи към студент, пострадал при катастрофа, наложила ампутация на лявата ръка на момчето. Месеци наред колеги на младежа организират дарителски кампании за събиране на средства за закупуване на протеза, но съдействието на проф. Братанов при финалното осигуряване на необходимата сума и избора на модел на протезата са решаващи. Работата на проф. Братанов в областта на роботиката помага за точния избор на помощното средство, с което студентът постепенно се връща към познатия начин на живот.

Доц. Йордан Дойчинов – Будител на Аграрно-индустриален факултет

Доц. Мария Николова – Будител на Машинно-технологичен факултет

Проф. Борислав Ангелов – Будител на Транспортен факултет

Доц. Галина Иванова – Будител на Факултет по електротехника, електроника и автоматика

Четиримата преподаватели, избрани за будители на инженерните факултети на Русенския университет, са били носители на приза в предишните издания на конкурса. Доц. д-р Йордан Дойчинов е любим на студентите от Аграрно-индустриалния факултет, доц. д-р Мария Николова е събрала най-много гласове в Машинно-технологичния, проф. д-р Борислав Ангелов е изборът на студентите от Транспортния, а доц. д-р Галина Иванова е предпочитанието на възпитаниците на Електрофакултета.

Доц. Соня Георгиева – Будител на Факултет Природни науки и образование

Доц. Кремена Раянова – Будител на Юридически факултет

Доц. Кристина Захариева – Будител на Факултет Обществено здраве и здравни грижи 

Д-р Ренета Златева – Будител на Филиал Видин

Сред преподавателите от Бизнесфакултета на Русенския университет най-много гласове е събрал д-р Свилен Кунев. Студентите от Факултета по природни науки и образование са избрали доц. д-р Соня Георгиева, а от Факултета по обществено здраве и здравни грижи – доц. д-р Кристина Захариева. Любимият преподавател на бъдещите юристи е доц. д-р Кремена Раянова.

Отделни награждавания ще има и за филиалите на Русенския университет в Силистра, Разград и Видин. За студентите от Силистра „будител” е доц. дфн Тодорка Георгиева, за колегите им в Разград – проф. д-р Нейко Стоянов. Видинските студенти са избрали д-р Ренета Златева са свой любим преподавател.

Будителите получиха грамоти от Студентския съвет и картини на художника Огнян Балканджиев, специално създадени за събитието и тематично подготвени за всеки един преподавател.