Културни клубове

През годините Русенския университет е съхранил развиването на културно-творческата дейност сред учащите във висшето училище. Още от самото създаване на университета са учредени редица състави и формации, които и до ден днешен продължават активно да участват в академичния живот.

През учебната 2018/2019г. бяха учредени два нови клуба – Академичния хор към Русенския университет и Клуба по фотография “Бленда”.

КУЛТУРНО-ТВОРЧЕСКИ КЛУБОВЕ РЪКОВОДИТЕЛ
1. Танцов състав „Хармония” Веселина Монова, 0877 622 366

vmonova@uni-ruse.bg

2. Певческа фолклорна формация д-р Милена Великова, 0887692960

mi.velikova@gmail.com

3. Академичен хор при Русенски университет Пламен Георгиев, 0885 844 999,
plmgeorgiev@abv.bg
4. Студентски  театър „Пирон” Венцислав Петков, 0898 999 631

venci_57@abv.bg

5. Клуб по спортни танци „Настроение” Иван  Деспотов, 0887 749 580

i_despotov@abv.bg

6. Клуб “Различни и равни“  доц. д-р Юлия  Дончева, 0888 953 978

jdoncheva@uni-ruse.bg

7. Музикално-инструментална група „Born for Vengeance” Никола Георгиев, 0884 869 854 

nikio95@abv.bg

8. Музикално-инструментална група „НЕПУКИСТ“ Пламен Георгиев, 0892 314 683

drumm@abv.bg

9. Клуб  „Палитра”   д-р Валентина Радева, 0878 789 527

vtradeva@uni-ruse.bg 

10. Танцова формация „Пластик“ Леон Леонов, 0894 523 359

swetla@uni-ruse.bg

11. Клуб „Журналистика и комуникация“
12. Музикален клуб “Афект”  д-р Петя Стефанова, 0896 820 470

pstefanova@uni-ruse.bg

13. Мажоретен състав и модерен балет Яница Николова, 0888 334 866

ynikolova@uni-ruse.bg 

14. Клуб „Съхрани българското” д-р Ренета Златева, 0899 228 521

rzlateva@uni-ruse.bg

15. Клуб по фотография „Бленда“