Студентският съвет стартира Проектната кампания 2024г.

Студентският съвет отваря процедура за приемане на проекти за цялостно или частично финансиране на студентски дейности за 2024г. Проектната дейност към

Прочетете повече