Европейска нощ на учените в Русенския университет

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в цяла Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Хоризонт 2020. В Русенския университет Нощта на учените се реализира в рамките на проекта Учените в триъгълника на знанието (K-TRIO 3), който си поставя като основна цел да засили интереса и да привлече млади таланти към науката в университетите и индустрията. В рамките на стратегия Европа 2020, проектът цели да допринесе за увеличаване на броя на учените и иноваторите в Европа и да подкрепи интереса на младите хора към изследвания и иновации, както и да насърчи креативния им дух.

Проектът предоставя различни възможности на българските граждани да общуват с учени и изследователи, като ги включва в дебати относно приноса на учените за развитието на икономиките и обществата в Европа, както и в генерирането на идеи и иновативни дейности. Дейностите по проекта К-ТРИО 3 се реализират в 5 български града – София, Русе, Пловдив, Стара Загора, Варна, където чрез различни инициативи гражданите стават съпричастни към иновативни научни постижения и творчески таланти на учените.

Русенският университет „Ангел Кънчев” е член на консорциума, изпълняващ проекта „Нощ на учените”, още от неговото първо издание през 2006 г., като инициира различни конкурси, изложби, кръгли маси, ателиета на млади таланти и други.

ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

10.00 – Централно фоайе на Ректората
Откриване на Европейската нощ на учените
Обявяване на резултатите от конкурса за детска рисунка „Културните символи на моя роден град”
Откриване на изложба „Дигитализация на културно наследство в българо-румънския трансграничен регион”

10.30 – 12.00 – зала 2.203
Дискусионен клуб: „Постижения и добри практики за дигитализация на културно наследство в България”

10.30-12.30 – Зала 2 на Канев център
Стратегическото значение на сътрудничеството между университетите, индустрията и правителството за устойчиво развитие

12.00 – 14.00 – Лаборатории за иновации в транспорта, изпитване на материали, 3D принтиране и др.
Отворени врати на лабораториите на Русенския университет за ученици от средните училища

13.00 – 17.00 – Зала Канев на Канев център
Pro Bono професионалисти и учени в училищата

16.00 – 17.00 – Зала 2.101
Учени на сцената

17.00 – Kaneff Center
Културна програма от самодейни състави на Русенския университет