Русенският университет посрещна тържествено новата академична година

Днес, 20 септември (понеделник) 2021г., тържествено бе открита новата академична година в Русенския университет. Официални гости на празника на русенската Алма Матер бяха г-н Борислав Българинов – областен управител на Област Русе, г-н Димитър Недев, г-н Енчо Енчев, г-жа Магдалина Илиева – заместник-кметове на община Русе, г-н Синан Хебибов – заместник областен управител на Област Русе и д-р Росица Георгиева – началник на Регионално управление на образованието – Русе, както и отец Марин – представител на Русенска Света Митрополия.
Водещ на церемонията беше проф. Пламен Кангалов, заместник-ректор по учебната работа.

Ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев приветства студентите, гостите и преподавателите от името на академичното ръководство. „Русенският университет работи изключително успешно вече 76 години и е в услуга на младите хора, бизнеса и обществото. Тази достойна възраст е доказателство за устойчивостта и създадените традиции във висшето образование.” – заяви той.

“Международното признание и успешно финализираните проекти показват, че това е една образователна институция, която следва технологичното развитие и новите научни тенденции в света.

Университетският колегиум включва над 400 професори, доценти и доктори. Лабораториите са оборудвани с последните иновативни технологии на водещи бизнес и научни организации. Възможностите за членство в студентските професионални клубове, както и модерният спортен комплекс, дават възможност за по-добър, здравословен и активен начин на живот. Но работата по модернизирането на нашия кампус не спира и ние продължаваме да искаме най-доброто за нашите студенти и учени. Тази година, през месец май, бе даден старт на строежа на новия научноизследователски комплекс, намиращ се до Корпус 2 на Русенския университет. Започна и реновирането на Студентските общежития, разположени в университетския кампус.“ – отбеляза ректорът, представяйки университета пред новоприетите студенти и съобщи, че през тази година над 1700 нови студенти прекрачват прага на висшето училище, а 28 от тях са приети с най-висок състезателен бал.

Областният управител на Област Русе – г-н Борислав Българинов, поздрави ръководството и преподавателите като им пожела сила и вдъхновение, а на обучаващите се пожела дръзновение, за да преследват мечтите си.

От името на Кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков поздравителен адрес връчи заместник-кмета г-н Енчо Енчев. Г-н Енчев изрази своята убеденост, че изборът на студентите на русенското висше училище е правилният.

Своето послание към колегите си отправи председателят на Студентския съвет – Станимир Бояджиев, докторант в специалност „Право“: „Смело се стремете да търсите все по-голям смисъл в начинанието, което започвате, дори и на моменти това да бъде трудна задача!“, призова той.

За първи път през изминалата учебна година, София Франс Ауто АД учреди именна стипендия „Станчо Цонев“ за Русе в размер на 2000лв., която беше спечелена от студента Виктор Великов от специалност Компютърни системи и технологии. Същият е с успех Отличен 6,00 в края на втори курс, носител е на много награди от конкурси и състезания и отговаря на всички изисквания за стипендиантската програма. Сертификатът за стипендията му беше връчен лично от г-жа Стилияна Цанева, Ръководител Търговско сервизен комплекс на София Франс Ауто – Русе ЕАД. Тя честити новата учебна година и пожела на студентите високи постижения, за да участват догодина в състезанието за престижната стипендия.

Пламена Генова, първокурсничка от специалност „Право“, която е една от приетите студенти с най-висок състезателен бал, поздрави своите колеги, като им пожела „На добър час!“.
Своите благопожелания и поздравителни адреси, по случай началото на новата академична година в Русенския университет изпратиха Президентът на Република България – г-н Румен Радев, Министерството на образованието и науката и още много други държавни, неправителствени и частни организации.