На 4 октомври започва приемането на документи за стипендии

Последна актуализация: 20 септември 2021 г.


ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

ще се приемат от 4 октомври 2021г. до 20 октомври 2021г.
в офиса на отдел “Стипендии”
(Централен корпус, етаж
1 в кабинет 246)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за стипендия, закупено от книжарницата на Русенския университет (можете да го изтеглите от тук) – с вписан курс,  факултетен №, подпечатан успех от фак. канцелария,  лична банкова сметка в ОББ или ДСК, телефон за връзка.
   => Студенти с невзет/и изпит/и до момента НЯМАТ право на стипендия.
   => Минимален успех – успех 4.00 от предходните два семестъра.
   => Студенти платено и дистанционно обучение НЯМАТ право на стипендия.
   => Студентите първи курс имат право на стипендия от следващия семестър!
  2. Удостоверение за доходите на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.03.2021г. – 31.08.2021 г. – Документът да съдържа два подписа,  изходящ номер,  точен адрес и  печат от съответното предприятие, фирма или учреждение.
   => Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи!

ДОПЪЛНИТЕЛНО:

 1. При безработни родители се предоставя документ за регистрация от Бюро по труда. За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.  Не се приемат документи с нулев доход, както и декларации за безработен родител, заверена при НОТАРИУС.
 2. Земеделски производители представят документ за регистрация и нотариално заверени документи за реализиран доход за периода.
 3. Родители, които имат регистрирана фирма, удостоверяват доходите с копие от данъчната декларация за предходната година, заверена с печат на фирмата.
 4. При родител пенсионер –  документ за размера на пенсията по месеци издаден от „Пенсионно осигуряване”.
 5. При разведени родители – копие от решението за развода и дохода на родителя, при когото живее студента.
 6. При починал родител/и – копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване“.
 7. Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.

Стипендия се отпуска без ограничение на:

 • студенти без двама родители;
 • студенти с трайни увреждания;
 • студенти с двама родители с трайни увреждания
 • студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания;
 • студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в институции за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • студентки майки с деца до 6 – годишна възраст.

За повече информация посетете отдел “Стипендии”.

Забележка: Студент, който представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването си.

ДОКУМЕНТИ:​​