НПСС посети Русенския университет

На 17 юли 2020 г., ръководството на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) се срещна с ректорското ръководство на Русенския университет. Гостите бяха посрещнати от ректора чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев., заместник-ректора по учебната работа проф. д-р Пламен Кангалов, заместник-ректора по научноизследователската дейност проф. д-р Диана Антонова, заместник-ректора по интернационализация и комуникационна политика доц. д-р Десислава Атанасова и главния секретар доц. д-р Таня Грозева. В качеството си на домакин беше и Станимир Бояджиев – зам.-председател на НПСС и председател на Студентския съвет при Русенски университет „Ангел Кънчев”.

От страна на НПСС във срещата участваха Даниел Парушев – председател на НПСС и представител на Университет за национално и световно стопанство, Лидия Даскалова – зам.-председател на НПСС и представител на Софийски университет, Лора Крашевска – член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Университет по архитектура, строителство и геодезия, Камелия Йорданова – член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на технически университет – Варна.

В началото на срещата ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев запозна новото ръководство на НПСС с Русенския университет и постиженията му в областта на обучението, науката, международното сътрудничество и иновациите. Заместник-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Диана Антонова представи част от многото успешни инициативи, реализирани от Студентския съвет – „Иновативно младежко експо” (провеждано с подкрепата на Министерството на образованието и науката и НПСС), организираната „Студентска научна сесия”, със специална секция „Студентски разработки”. Доц. Грозева отбеляза, че в Русенския университет, от Студентски съвет е въведено финансирането на иновативни проекти, основано на конкурсен принцип и поздрави председателя на Студентския съвет Станимир Бояджиев за неговите отлични лидерски и новаторски качества.

Г-н Парушев отбеляза, че в НПСС познават Русенския университет и следят дейностите и развитието му. Русенското висше училище е в топ 5  на най-добрите университети в Европа, сподели той. Мястото на Русенския университет в ръководството на Съвета на ректорите на висшите училища на Р България, в лицето на чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, е показателно за заеманата от образователната институция позиция.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси относно кандидатстудентската кампания, организирана в условията на COVID-19,  принципите за формиране на новите, по-високи семестриални такси за платено обучение в ОКС “бакалавър” и “магистър”, както и Стратегията за развитие на висшето образование в България 2020-2030 г. Засегната беше и темата за собствеността на общежитията, разположени на територията на Русенския университет.

Срещата завърши с презентацията на проф. Ангел Смрикаров (ръководител на центъра за Иновационни образователни технологии) на тема „Смесеното обучение – основен образователен модел след пандемията”.

ПРЕСЦЕНТЪР РУ
Виктория Иванова