Станимир Бояджиев от Русенския университет е избран за заместник-председател на НПСС


На проведеното отчетно-изборно събрание на Националното представителство на студентските съвети беше избран нов председател за мандат 2020-2022 година. Това е докторанта Даниел Парушев, който е представител на Университета за национално и световно стопанство.

По предложение на Председателя на НПСС Даниел Парушев единодушно бяха избрани трима заместник-председатели, главен секретар на организацията и водещ на Общото събрание.

Станимир Бояджиев, представител на Русенския университет ще бъде заместник-председател с ресор Международна дейност и сътрудничество. Лидия Даскалова, представител на Софийския университет ще отговаря за Социално-битовите въпроси, а Божидар Касабов от Медицинския университет – Варна поема ресор Здравеопазване.

За Главен секретар беше избран Видин Кирков от Медицинския университет – София, а за водещ на Общото събрание – заместник-председателят Станимир Бояджиев.

В рамките на мандата беше избран нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага работата на Председателя и ще води оперативната дейност на организацията. Членове на колективния орган са:

 1. Симона Михайлова представител на Международно висше бизнес училище;
 2. Видин Кирков представител на Медицински университет – София;
 3. Али Мисанков представител на Югозападен университет “Неофит Рилски”;
 4. Делян Плачков представител на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите;
 5. Александър Узунов представител на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”;
 6. Лора Крашевска представител на Университета по архитектура, строителство и геодезия;
 7. Нора Ангелова представител на Химикотехнологичен и металургичен университет;
 8. Камелия Йорданова представител на Технически университет – Варна.

Общото събрание на НПСС определи и Контролен съвет на организацията, който ще следи за законосъобразността на решенията и всички дейности, които са свързани с работата. Съставът му е както следва:

 1. Йозлем Кюлджева от Медицински университет – Пловдив
 2. Мартина Стоянова от Академия на МВР
 3. Силвия Заркова от Стопанска академия “Димитър  А. Ценов”
 4. Стефка Бангова от Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
 5. Стоян Иванов от Колеж по туризъм – Благоевград

Ръководството на НПСС промени своите представители и в над 25 консултативни, експертни и обществени съвети. Политиката на ръководството в новия мандат ще бъде да бъдат въвлечени максимален брой хора в процесите и представителността на организацията.

Бяха взети решения за събитията и инициативите през 2020 година, които ще бъдат в чест на 20-годишнина на НПСС.