Семестриални такси – зимен семестър 2018/19

Скъпи колеги,

започна кампанията по заплащане на таксите за обучение за предстоящия зимен семестър на учебната 2018/2019 академична година.

Таксите могат да бъдат платени по един от следните начини:

I. В касата на университета – Централен корпус, Финансово-счетоводен отдел 

IIІ. С банков превод по сметката на Русенския университет “Ангел Кънчев”

Банка: ТБ ОББ АД, клон Възраждане; гр. Русе, ул. “Плиска” №19
IBAN: BG59UBBS80023106029309
BIC на ТБ ОББ: UBBSBGSF

При плащане по банков път задължително се вписват:
Русенски университет
Трите имена на студента

Факултетен номер
Специалност и курс

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.

Студентите, незаплатили таксите в определените срокове ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Русенския университет.

Срокът за плащане на таксата за зимен семестър за редовно обучение е до – 30.09.2018г.