Учреди се новоизбрания състав на Студентски съвет

На 7 февруари 2022 година се проведе учредителното събрание на новоизбрания Студентски съвет. Заседанието бе открито от Станимир Бояджиев, председател на Студентския съвет в мандат 2019 – 2021 година, а новите студентски съветници бяха поздравени от Ректора на Русенския университет – акад. проф. дтн Христо Белоев.

Новият състав на Студентския съвет се състои от 43 студенти и докторанти, представители на всички факултети и филиали в университета.

Студентският съвет прие отчет за дейността на предходния състав на студентския орган и избра ръководство за новия мандат.

За Председател на Съвета бе избран Ангел Иванов, който е студент във втори курс в специалност „право“ на Юридическия факултет. “Смятам че за изминалите вече 2 години като член на Студентския съвет съм успял да придобия нужните качества, необходими за управлението на съвета. Опитът, който придобивам и до сега от другите доброволчески организации и НПО-та ми дава компетенциите да се кандидатирам за председател на Съвета.“, заяви Иванов.

За заместник-председатели бяха избрани докторантите Станимир Бояджиев от Юридическия факултет и Вирхиния Сентено от Факултет Природни науки и образование. Цветомир Веселинов, 4 курс в специалност „Компютърни системи и технологии“ във факултет Електротехника, електроника и автоматика бе избран единодушно за гласен секретар на студентския орган.

Дейността на Студентския съвет обхваща всички интереси на учащите се: условия на живот, качество на образование, професионална реализация, наука, спорт, културен и обществен живот.

Основни инициативи на Съвета са подпомагане на професионалните, културните и спортните клубове на Университета на проектен принцип. Студентският съвет се стреми към популяризирането и приобщаването на все повече студенти към дейностите, реализиране от него, като по този начин способства за изграждането на нови и полезни умения в бъдещите специалисти.

Студентският съвет е активен член на Националното представителство на студентските съвети в Република България от създаването му през 2000 година.