Свържете се с нас!

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Офис: Централен корпус, кабинет 1.232
e-mail: studsavet@uni-ruse.bg