Председателят на Студентския съвет с отличие от министъра на образованието и науката

На 25 февруари 2019г. в Министерството на образованието и науката се проведе тържествена церемония за отличаване на студентите, участвали в събитията от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018г.

Над 20 студенти от Висшите училища в България се включиха в логистичната и тематична подготовка на събитията, като един от лидерите на доброволци бе Председателят на Студентския съвет при Русенския университет – Станимир Бояджиев. Доброволците бяха отличени лично от Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, който благодари за оказаната доброволна и безрезервна подкрепа, която министерството е получило.

В програмата на българското председателство се проведоха редица ключови форума в сферата на образованието и науката като Съвет по образование, младеж, култура и спорт; Среща на работна група за развитие на Болонския процес; Среща на генералните директори за висше образование; Европейски форум “Университети-бизнес”; Неформален съвет по образование, младеж, култура и спорт – “Култура”.

Русенският университет бе домакин на единственото събитие извън столицата, а именно Международната конференция HEInnovate, посветена на иновациите във висшето образование.

Основен партньор в организацията на събитията бе и Националното представителство на студентските съвети (НПСС), чрез която подкрепа бяха подбрани студентите-доброволци.