Първо класиране за Общежития за учебната 2018/19г.

Комисията по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/ публикува първо класиране за общежития за учебната 2018/19г.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ГОРЕН КУРС/
Срок за настаняване: 31.08.2018 г. до 28.09.2018 г. вкл.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС/
Срок за настаняване: 31.08.2018 г. до 28.09.2018 г. вкл.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ /ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ/
Срок за настаняване:
 31.08.2018 г. до 10.09.2018 г. вкл.

ВАЖНО!

Индивидуалната настанителна заповед се получава от Комисията по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/ срещу предоставено УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН СЕМЕСТЪР за учебната 2018/2019 год.

/УВЕРЕНИЕТО СЕ КУПУВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ КНИЖАРНИЦАТА НА ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС И СЕ ЗАВЕРЯВА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА НА ГЪРБА НА СО 6, ЕТ. 1, СТАЯ 109.