Екип на Студентски съвет

В състава на Студентския съвет при Русенския университет членуват студентски представители от всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. Съвета се ръководи от Председател, който е подпомаган от до двама зам.-председатели и секретар.


Станимир Бояджиев

Станимир Бояджиев

Председател на Студентския съвет
Валерия Горнячка

Валерия Горнячка

Заместник-председател
Филиз Нихатова

Филиз Нихатова

Главен секретар

Аграрно-индустриален факултет
Ангел Иванов

Ангел Иванов

Николай Кръстев

Николай Кръстев

Станимир Асенов

Станимир Асенов

Машинно-технологичен факултет
Елена Желева

Елена Желева

Теодор Бойчев

Теодор Бойчев

Транспортен факултет
Борислав Димитров

Борислав Димитров

Мариел Йорданов

Мариел Йорданов

Факултет Електротехника, електроника и автоматика
Адриан Велев

Адриан Велев

Габриел Кънев

Габриел Кънев

Цветомир Веселинов

Цветомир Веселинов

Михаил Георгиев

Михаил Георгиев

Йордан Йорданов

Йордан Йорданов

Факултет Бизнес и мениджмънт
Александрина Колева

Александрина Колева

Стефани Пачезарова

Стефани Пачезарова

Свилен Тодоров

Свилен Тодоров

Кристиян Бонев

Кристиян Бонев

Николета Горанова

Николета Горанова

Силвия Белова

Силвия Белова

Факултет природни науки и образование
Пламена Томова

Пламена Томова

Радостина Пейчева

Радостина Пейчева

Александра Клименко

Александра Клименко

Любомира Маркова

Любомира Маркова

Теодора Клименко

Теодора Клименко

Факултет Обществено здраве и здравни грижи
Филиз Нихатова

Филиз Нихатова

Даниела Лютакова

Даниела Лютакова

Кристина Мариянова

Кристина Мариянова

Десислава Савчева

Десислава Савчева

Ралица Кръстева

Ралица Кръстева

Юридически факултет
Станимир Бояджиев

Станимир Бояджиев

Валерия Горнячка

Валерия Горнячка

Биляна Митева

Биляна Митева

Анна Михова

Анна Михова

Стела Куртева

Стела Куртева

Филиали
Теодосия Микова

Теодосия Микова

Филиал Видин
Даниел Иванов

Даниел Иванов

Филиал Разград
Борислав Иванов

Борислав Иванов

Филиал Силистра