Екип на Студентски съвет

В състава на Студентския съвет при Русенския университет членуват студентски представители от всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. Съвета се ръководи от Председател, който е подпомаган от до двама зам.-председатели и секретар.


Списък на членовете на Студенткия съвет към 10.11.2020г.

1.              

Николай Кръстев

АИФ

2.              

Ангел Иванов

АИФ

3.              

Станимир Асенов

АИФ

4.              

Елена Желева

МТФ

5.              

Мелис Ризаева

МТФ

6.              

Мариел Йорданов

ТФ

7.              

Владимир Николов

ТФ

8.              

Карина Петкова

ТФ

9.              

Адриан Велев

ФЕЕА

10.           

Габриел Кънев

ФЕЕА

11.           

Цветомир Веселинов

ФЕЕА

12.           

Михаил Георгиев

ФЕЕА

13.           

Йордан Йорданов

ФЕЕА

14.           

Кристиян Димитров

ФЕЕА

15.           

Александрина Колева

ФБМ

16.           

Стефани Пачерезова

ФБМ

17.           

Кристиян Бонев

ФБМ

18.           

Николета Горанова

ФБМ

19.           

Георги Стоянов

ФБМ

20.           

Аделина Йорданова

ФБМ

21.           

Пламена Томова

ФПНО

22.           

Александра Клименко

ФПНО

23.           

Любомира Маркова

ФПНО

24.           

Теодора Клименко

ФПНО

25.           

Радолина Христова

ФПНО

26.           

Филиз Емурлова

ФОЗЗГ

27.           

Ралица Кръстева

ФОЗЗГ

28.           

Денислав Николов

ФОЗЗГ

29.           

Йоана Александрова

ФОЗЗГ

30.           

Иванна Лалева

ФОЗЗГ

31.           

Станимир Бояджиев

ЮФ

32.           

Валерия Горнячка

ЮФ

33.           

Анна Михова

ЮФ

34.           

Биляна Митева

ЮФ

35.           

Теодосия Микова

Видин

36.           

Даниел Иванов

Разград

37.           

Борислав Иванов

Силистра

38.           

Силвия Ламбева

Докторант

39.           

Стела Куртева

Докторант

40.           

Валери Гамозов

Докторант


Станимир Бояджиев

Станимир Бояджиев

Председател на Студентския съвет
Валерия Горнячка

Валерия Горнячка

Заместник-председател
Филиз Нихатова

Филиз Нихатова

Главен секретар