Първо настаняване в общежитията за учебната 2019/20

Комисията по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/ публикува първо класиране за общежития за учебната 2019/20г.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ГОРЕН КУРС/
Срок за настаняване: 02.09.2019 г. до 30.09.2019 г. вкл.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС/
Срок за настаняване: 31.08.2019 г. до 30.09.2019 г. вкл.

ВАЖНО!

Индивидуалната настанителна заповед се получава от Комисията по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/ срещу предоставено УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН СЕМЕСТЪР за учебната 2019/2020 год.

/УВЕРЕНИЕТО СЕ КУПУВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ КНИЖАРНИЦАТА НА ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС И СЕ ЗАВЕРЯВА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА НА ГЪРБА НА Студентско общежитие №6, ЕТ. 1, СТАЯ 109.