Стипендии

Последна актуализация: 27 април 2020г.


РЕЗУЛТАТИ ОТ КАМПАНИЯ ЗА СТИПЕНДИИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020

Подали документи: 1 167 студенти;
Класирани за стипендия: 1 167 студенти;

Стипенции по успех за 5 месеца (от март до юли) както следва:
-> студентите с успех 4,00 – 4,49 – 70 лева;
-> студентите с успех 4,50 – 4,99 – 80 лева;
-> студентите с успех 5,00 – 5,49 – 90 лева;
-> студентите с успех 5,50 – 5,99 – 100 лева;
-> студентите с отличен успех 6,00 – 120 лева.

Преводи за стипендия:
-> за месеците март и април 2020г. – до 5 май 2020г.;
-> за месец май 2020г. – до 5 юни 2020г.;
-> за месец юни 2020г. – до 5 юли 2020г.;
-> за месец юли 2020г. – до 5 август 2020г. ***

*** Забележка: Дипломантите в последен курс губят право на стипендия за месец ЮЛИ поради прекратяване на студентските им права след първа сесия на държавни изпити или дипломна защита!


Следващата кампания за прием на документи ще бъде активна за зимния семестър на следващата учебна година през октомври!


АРХИВ


ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/20г.

ще се приемат от 24 февруари 2020г. до 9 март 2020г.
в офиса на отдел “Стипендии”
(Централен корпус, етаж
1 в кабинет 246)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за стипендия, закупено от книжарницата на Русенския университет (можете да го изтеглите от тук) – с вписан курс,  факултетен №, подпечатан успех от фак. канцелария,  лична банкова сметка в ОББ или ДСК, телефон за връзка.
   => Студенти с невзет/и изпит/и до момента НЯМАТ право на стипендия.
   => Минимален успех – успех 4.00 от предходните два семестъра. (за първокурсниците само от предходния)
   => Студенти платено и дистанционно обучение НЯМАТ право на стипендия.
   => Студентите първи курс имат право на стипендия от следващия семестър!
  2. Удостоверение за доходите на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.08.2019г. – 31.01.2020 г. – Документът да съдържа два подписа,  изходящ номер,  точен адрес и  печат от съответното предприятие, фирма или учреждение.
   => Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи!

ДОПЪЛНИТЕЛНО:

 1. При безработни родители се предоставя документ за регистрация от Бюро по труда. За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.  Не се приемат документи с нулев доход, както и декларации за безработен родител, заверена при НОТАРИУС.
 2. Земеделски производители представят документ за регистрация и нотариално заверени документи за реализиран доход за периода.
 3. Родители, които имат регистрирана фирма, удостоверяват доходите с копие от данъчната декларация за предходната година, заверена с печат на фирмата.
 4. При родител пенсионер –  документ за размера на пенсията по месеци издаден от „Пенсионно осигуряване”.
 5. При разведени родители – копие от решението за развода и дохода на родителя, при когото живее студента.
 6. При починал родител/и – копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване“.
 7. Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.

Стипендия се отпуска без ограничение на:

 • студенти без двама родители;
 • студенти с трайни увреждания;
 • студенти с двама родители с трайни увреждания
 • студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания;
 • студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в институции за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • студентки майки с деца до 6 – годишна възраст.

За повече информация посетете отдел “Стипендии”.

Забележка: Студент, който представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването си.

ДОКУМЕНТИ:​​