Зимен университет

“Зимен университет” представлява проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални зимни студентски игри” през 2009 година.
Зимен университет е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.

Чрез проекта, ние, студентите, си поставяме за цел да се популяризира масовият непрофесионален студентски спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите.

 Освен спортни игри, всяка година организаторите се стараят да променят и обогатяват програмата на Летния университет, включвайки в нея различни академични и творчески семинари, обучения за работа в екип, състезания по знания, както и мероприятия с развлекателен характер – Мис и Мистър „Студентско лято” , латино-вечер, графити-парти и др.
Видео филм от Зимен университет 2016г.

11-то издание на Winter University ще се проведе в периода от 22 до 25 март 2020г. в Боровец.

Студентският съвет обявява процедура за формиране на делегацията на Русенския университет за “Зимен университет 2020”


ОБЩИ УСЛОВИЯ
 1. Право на участие в XI-то издание на Зимен университет ‘2020 в делегацията на Русенския университет “Ангел Кънчев” имат всички студенти на Университета.;
 2. В делегацията ще бъдат включени до 12 студенти, които ще участват в поне едно от спортните състезания ( Ски алпийски дисциплини, Ски бягане, Ски рали, Сноуборд).
 3. Отбори за състезанията по Дърпане на Шейна и Щафета ще бъдат формирани след финализиране на делегацията!;
 4. Делегацията на Русенския университет се формира от Студентския съвет и всички заявили желание, отговарящи на условията студенти;
 5. Делегацията се ръководи от Председателя на Студентския съвет;
 6. Желаещите да вземат участие в проекта следва да попълнят формуляра (по-долу в тази страница или чрез линк – https://forms.gle/Cmi7xQSeTN68z2DB6);
 7. Всички участници следва да предоставят след класирането им за делегацията следните документи:
  => уверение от Русенския университет, че са студенти;
  =>предсъстезателен медицински преглед (оригинал);
 8. Студентският съвет ще осигури медицински и планински застраховки за всички участници в делегацията!
 9. При подаване на невярна информация, неявяване на посочените от кандидата спортове или отказ от участие в Зимен университет 2020г. по неуважителни причини след обявяване на класирането кандидатът губи правото си за участие в Зимен или Летен университет, финансирано от бюджета на Студентски съвет до края на обучението си. Уважителни причини са влошено здравословно състояние, травма.
 10. Краен срок за попълване на формуляра за кандидатстване е 9 март 2020г. в 12 часа на обяд

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
 1. НПСС поема разходите по организация на състезанието – наем терени, обработка, съдии, времеизмерване, разходите за награди и други организационни.
 2. Студентският съвет поема таксата за участие на всеки участник класиран за делегацията в размер на 345 лева.
Цената включва: 3 нощувки; 3 закуски, 3 обяда, 3 вечери – на блока маса; рекламни материали и концерт за закриването, такса правоучастие в състезателните дни, ползване на басейн и SPA център.
* Транспорта до Боровец и обратно ще бъде организиран след като се формира делегацията.

РЕЗЕРВАЦИЯ И ПРЕСТОЙ

 • Настаняването на участниците е организирано в хотел „Рила”, к.к. „Боровец”. Настаняването става в двойна стая според подадената заявка от Студентския съвет към НПСС.
 • При нанесени частични или цялостни щети върху материалната база на хотела, спортните съоръжения и прилежащите към тях други, нарушителят заплаща в цялостен размер щетите.
 • Участниците в спортните събития следва да представят своето надлежно заверено медицинско удостоверение или да попълнят индивидуална декларация, която гласи, че че сами носят отговорност за възникнали здравословни проблеми и травми по време на “Зимен университет” 2020г.

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ЗИМНИ ИГРИ И ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ 22-25 МАРТ 2020 БОРОВЕЦ


След приключване на крайния срок и обработване на заявленията, представители на нашия екип ще се свържат с Вас, за да Ви уведомят дали сте включени в делегацията на Русенския университет.
За информация можете да се обръщате към г-н Станимир Бояджиев, Председател на Студентски съвет при Русенския университет и ръководител на делегацията на Русенския университет.
e-mail: sboyadzhiev@uni-ruse.bg