Студентско изложение “Разни хора, разни идеали..”

Студентският съвет при Русенския университет организира първото изложение на студентските клубове и организации, действащи на територията на Университета.
Събитието ще се проведе на 15 октомври в Корпус 2 на Русенския университет и ще презентира над 35 професионални, културни и спортни клуба.

Официалното откриване ще бъде дадено в 11:00ч. от Ректора на университета – чл. кор. проф. дтн Христо Белоев и Председателя на Студентския съвет – Станимир Бояджиев.

В рамките на два часа учащите от всички факултети и специалности ще могат да се запознаят с дейностите, разработките и представителите на клубовете. В програмата ще бъдат включени кратки изяви на художествените формации, както и експозиция на продуктите на професионалните клубове. По време на събитието ще има записвания за спортните клубове и отбори.


„Разни хора, разни идеали..“
I-во изложение на студентските клубове и организации в Русенския университет „Ангел Кънчев“

15 октомври 2018г. | 11ч. – 13ч. |Втори корпус на РУ