Резултати от проектна кампания на Студентския съвет за летен семестър на учебната 2017/2018г.

Един от приоритетите на Студентския съвет за мандат 2017-2019 е развиването на проектното мислене и писане в учащите на Русенския университет. Проектната дейност към Студентския съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и или друг вид инициатива.

В началото на летния семестър съгласно Раздел V от „Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет“ беше открита процедура за приемане на проектопредложения за текущата кампания. Бяха получени 10 проектни предложения и същите бяха разгледани от Изпълнителния съвет на Студентския съвет.

Резултатите от приключилата проектна кампания:

Наименование на проекта Ръководител Одобрен % Одобрено финансиране
1 Използване на брашно от лимец (Titicum monococcum L.) при производството на функционални бисквити ас. Гьоре Наков Да 100% 500 лв.
2 Safery Kart д-р Димитър Грозев Да 100% 3,500 лв.
3 Посещение на Затвора в Плевен д-р Светлин Антонов Не 0% 0 лв.
4 “Оптимизация на прототип на екологичен градски автомобил задвижван от алтернативен източник на енергия и анализ на неговите енергийни параметри и влиянието му върху околната среда” д-р Иван Белоев Частично 85,11% 4,000 лв.
5 Предизвикателствата на четири планини от югозапада д-р Павел Петров Частично 55% 385 лв.
6 Състезание по спортно ориентиране в пещера “Орлова чука” доц. д-р Милко Маринов Да 100% 370 лв.
7 Участие в „Междууниверситетско състезание за решаване на гражданско правен казус” гр. Бургас д-р Анастас Георгиев Да 100% 1,200 лв.
8 Алма Ринг инж. Георги Георгиев Частично 66% 445 лв.
9 В предверието на училището – план-конспекти по Български език и литература д-р Никола Бенин Да 100% 600 лв.
10 Добре дошли в Русе и Русенския университет проф. д-р Красимир Мартев Да 100% 500 лв.

 *Обща стойност на одобрените проекти е 11, 500 лв.