Проекти

Какво е проектната дейност на Студентския съвет?Проектната дейност към Студентски съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват за … Продължете с четенето на Проекти