Проектна кампания – ЗИМЕН семестър 2018

Студентския съвет отваря процедура за приемане на проекти за цялостно или частично финансиране на студентски дейности за ЗИМНИЯ семестър на учебната 2018/2019г.

Проектната дейност към Студентски съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и др.

Сроковете за кандидатстване са от 10 октомври до 22 октомври 2018г.

Повече информация за настоящата кампания, условия и формуляр за кандидатстване в следната страница: https://studsavet.uni-ruse.bg/projects/

Проекти