Първо класиране за Общежития за учебната 2017/18

Комисията по социално-битови въпроси на учащите публикува първото класиране за общежития за учебната 2017/18г.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
Срок за настаняване: 01.09.2017 г. до 29.09.2017 г. вкл.

ПЪРВО ДОПЪЛНИТЕЛНО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС/
Срок за настаняване: 01.09.2017 г. до 29.09.2017 г. вкл.

ВАЖНО!

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД СЕ ПОЛУЧАВА ОТ Комисията по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/ СРЕЩУ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОД. /УВЕРЕНИЕТО СЕ КУПУВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ КНИЖАРНИЦАТА НА ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС И СЕ ЗАВЕРЯВА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА НА ГЪРБА НА Студентско общежитие 6, ЕТ. 1, СТАЯ 109.