Изпълнителен съвет

Изпълнителния съвет (ИС) се състои от Председателя на Съвета, зам.-председателите, секретаря, координаторите на постоянни комисии както и факултетните координатори.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ за учебната 2020/2021г.


  1. Станимир Бояджиев, Председател на Студентския съвет
  2. Валерия Горнячка, Заместник председател
  3. Филиз Нихатова, Секретар на Студентския съвет

  4. , Координатор на Комисия Култура и масови мероприятия
  5. Адриан Велев, Координатор на Комисия Спорт

  6. Ангел Иванов, Координатор Аграрно-индустриален факултет
  7. Елена Желева, Координатор Машинно-технологичен факултет
  8. Мариел Йорданов, Координатор Транспортен факултет
  9. Габриел Кънев, Координатор Факултет Електротехника, електроника и автоматика
  10. Кристиян Бонев, Координатор Факултет Бизнес и мениджмънт
  11. Пламена Томова, Координатор Факултет Природни науки и образование
  12. ,Координатор Факултет Обществено здраве и здравни грижи
  13. Биляна Митева, Координатор Юридически факултет

   Последна редакция: 1 oктомври 2020г.