Изпълнителен съвет

Изпълнителния съвет (ИС) се състои от Председателя на Съвета, зам.-председателите, секретаря, координаторите на постоянни комисии както и факултетните координатори.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ за учебната 2019/2020г.


  1. Станимир Бояджиев, Председател на Студентския съвет
  2. Валерия Горнячка, Заместник председател
  3. Филиз Нихатова, Секретар на Студентския съвет

  4. Кристина Мариянова, Координатор на Комисия Култура и масови мероприятия
  5. Адриан Велев, Координатор на Комисия Спорт
  6. , Координатор на Комисия PR и Информационна дейност

  7. , Координатор Аграрно-индустриален факултет
  8. , Координатор Машинно-технологичен факултет
  9. , Координатор Транспортен факултет
  10. , Координатор Факултет Електротехника, електроника и автоматика
  11. , Координатор Факултет Бизнес и мениджмънт
  12. , Координатор Факултет Природни науки и образование
  13. ,Координатор Факултет Обществено здраве и здравни грижи
  14. , Координатор Юридически факултет

   Последна редакция: 18 ноември 2019г.