Групи

През 2015г. Студентски съвет създаде групи за комуникация между студентите от факултетите и филиалите на университета. В групите членуват само студенти на дадения факултет/филиал и се администрират от представителите на звеното в Студентския съвет. Групите са както следва:

Факултет Аграрно-индустриален – facebook.com/groups/studsavet.ruse.aifaculty/

Факултет Машинно-технологичен – facebook.com/groups/studsavet.ruse.mtf/

Факултет Транспортен – facebook.com/groups/studsavet.ruse.transport/

Факултет Електротехника, Електроника и Автоматика – facebook.com/groups/studsavet.ruse.FEEA/

Факултет Бизнес и мениджмънт – facebook.com/groups/studsavet.ruse.businessfaculty/

Факултет Природни науки и образование – facebook.com/groups/studsavet.ruse.fpno/

Факултет Обществено здраве и здравни грижи – facebook.com/groups/studsavet.ruse.fozzg/

Юридически факултет – facebook.com/groups/studsavet.ruse.law/

Филиал Разград – facebook.com/groups/studsavetRU.razgrad/
Филиал Силистра – facebook.com/groups/studsavetRU.silistra/
Филиал Видин – facebook.com/groups/studsavetRU.vidin/