Изложение “Разни хора, Разни идеали..”

Студентският съвет при Русенския университет организира в началото на всяка академична година изложение на студентските клубове и организации, действащи на територията на Университета.
Първото изложение се проведе на 15 октомври 2018г. в Корпус 2 на Русенския университет и презентира над 35 професионални, културни и спортни клуба.

В рамките на два часа учащите от всички факултети и специалности се запознават с дейностите, разработките и представителите на клубовете. В програмата са включени кратки изяви на художествените формации, както и експозиция на продуктите на професионалните клубове. По време на събитието се правят записвания за спортните клубове и отбори.


„Разни хора, разни идеали..“
I-во изложение на студентските клубове и организации в Русенския университет „Ангел Кънчев“

15 октомври 2018г. | 11ч. – 13ч. |Втори корпус на РУ

Изложението „Разни хора, разни идеали…“ събра над 35 организации