Русенска универсиада и Пролетни спортни игри

Всеки семестър Студентската Спортна комисия (ССК) към Студентския съвет организира вътрешни студентски първенства. През зимния семестър се провежда “Русенска Универсиада”, а през пролетния семестър “Пролетни спортни игри”.

Вътрешните първенства включват състезания в следните видове спорт:

Футбол; Баскетбол; Волейбол; Тенис на маса; Бадминтон; Канадска борба; Спортно катерене; Спортно ориентиране; Шахмат; Борба и MMA;

Победителите от двете вътрешно-университетски първенства се награждават на специални церемонии след края на игрите.

Студентският съвет организира игрите съвместно Университетския спортен клуб “Академик” и катедра “Физическо възпитание и спорт”.

Победители в Русенска универсиада 2018г.

Победители от Пролетни спортни игри 2018

Пролетни спортни игри 2018

Победители в Русенска универсиада 2017г.