Видео

10-то юбилейно издание на студентския силов многобой – STRONG MAN
25 април 2018г., 12:00ч., РУ


Мис и Мистър Русенски университет 2018
16 април 2018г., 19:00ч., Канев център (8 части)


Тържествена церемония “Будител на Русенския университет” 2017г.
30 ноември 2017г., 18:00ч., Канев център.


Тържествена церемония “Будител на Русенския университет” 2016г.
12 декември 2016г., 18:00ч., Канев център.