Будител на Русенския университет

През есента на 2015 година, вдъхновени от Деня на народните будители, Студентският съвет стартира проекта „Будител на Русенския университет“.

С провеждането на „Будител“ целим да отличим усилията, които нашите преподавателите целогодишно полагат, за да можем ние студентите на Университета да получим възможно най-добро и качествено образование.


През 2018г. се проведе четвъртото издание на инициативата “Будител на Русенския университет”.
Гласуването стартира на 1-ви ноември 2018г. и приключи на 25-ти ноември 2018г. в сайта на Студентския съвет. 

Четвъртата церемония по награждаване на отличените Будители на Русенския университет се проведе на 28 ноември 2018г. в Корпус 2 на Русенския университет.

Отличени бяха както следва:

Будител на Русенския университет за 2018г. – проф. д-р Даниел Братанов;

Будител на факултет Аграрно индустриален – доц. д-р Йордан Дойчинов;
Будител на факултет Машинно-технологичен – доц. д-р Мария Николова;
Будител на факултет Транспортен – проф. д-р Борислав Ангелов;
Будител на факултет Електротехника, електроника и автоматика – доц. д-р Галина Иванова;
Будител на факултет Бизнес и мениджмънт – д-р Свилен Кунев;
Будител на факултет Природни науки и образование – доц. д-р Соня Георгиева;
Будител на факултет Обществено здраве и здравни грижи – доц. д-р Кристина Захариева;
Будител на факултет Юридически – доц. д-р Кремена Раянова;

Будител на филиал Разград – проф. д-р Нейко Стоянов;
Будител на филиал Силистра – доц. дфн Тодорка Георгиева Разград;
Будител на филиал – Видин – д-р Ренета Златева

Почетна диплома “Будител” за принос към дейността Студентския съвет – Гергана Илиева, експерт Връзки с обществеността;

 

Снимки от церемония можете да разгледате от тук


През 2017г. се проведе третото издание на инициативата “Будител на Русенския университет”.
Гласуването стартира на 1-ви ноември 2017г. и приключи на 26-ти ноември 2017г. в сайта на Студентския съвет. 

Третата церемония по награждаване на отличените Будители на Русенския университет се проведе на 30 ноември 2017г. в Канев център.
Отличени бяха както следва:

Будител на Русенския университет за 2017г. – Игнат Канев, Доктор хонорис кауза на Русенския университет;

Будител на факултет Аграрно индустриален – гл. ас. д-р Десислав Гечев;
Будител на факултет Машинно-технологичен – гл. ас. д-р Емил Янков;
Будител на факултет Транспортен – гл. ас. д-р Димитър Грозев;
Будител на факултет Електротехника, електроника и автоматика – доц. д-р Вяра Русева;
Будител на факултет Бизнес и мениджмънт – гл. ас. д-р Даниела Йорданова;
Будител на факултет Природни науки и образование – проф. д-р Велизар Павлов;
Будител на факултет Обществено здраве и здравни грижи – ас. д-р Александър Андреев;
Будител на факултет Юридически – гл. ас. д-р Мария Радева;

Будител на филиал Разград – ас. Гьоре Наков;
Будител на филиал Силистра – доц. д-р Теменужка Богданова.

Почетна диплома “Будител” за развитие на културно-творческия живот на университета –  Светла Минкова, дългогодишен координатор на Културните клубове;
Почетна диплома “Будител” за развитие на академичния спорт – Стефан Георгиев, СТПД “Академик”

Снимки от церемония можете да разгледате от тук


През 2016г. се проведе второто издание на инициативата “Будител на Русенския университет”.
Гласуването стартира на 1-ви ноември 2016г. и приключи на 30-ти ноември 2016г. в сайта на Студентския съвет. 

Втората церемония по награждаване на отличените Будители на Русенския университет се проведе на 12 декември 2016г. в Канев център. Отличени бяха както следва:

Будител на Русенския университет за 2016г. – проф. д-р Велизара Пенчева, Ректор на Русенския университет;

Будител на факултет Аграрно индустриален – гл. ас. д-р Теодор Кючуков;
Будител на факултет Машинно-технологичен – гл. ас. д-р Мария Николова;
Будител на факултет Транспортен – доц. д-р Даниел Любенов;
Будител на факултет Електротехника, електроника и автоматика – доц. д-р Галина Иванова;
Будител на факултет Бизнес и мениджмънт – доц. д-р Мими Корнажева;
Будител на факултет Природни науки и образование – гл. ас. д-р Валентина Василева;
Будител на факултет Обществено здраве и здравни грижи – ас. д-р Александър Андреев;
Будител на факултет Юридически – ас. д-р Сергей Калинков.

Почетна диплома “Будител” за популяризирането на академичния живот на университета –  доц. д-р Анелия Манукова, гл. редакор на в. “Студентска искра”;
Почетна диплома “Будител” за развитие на академичния спорт – Валентин Каменаров, секретар на Университетски спортен клуб “Академик”

Снимки от церемония можете да разгледате от тук


През 2015г. се проведе първото издание на инициативата “Будител на Русенския университет”.
Първата церемония по награждаване на отличените Будители на Русенския университет се проведе на 15 декември 2015г. в Доходното здание. Отличени бяха както следва:

Будител на Русенския университет за 2015г. – чл.-кор. проф. Христо Белоев, Ректор на Русенския университет;

Будител на факултет Аграрно индустриален – доц. д-р Йордан Дойчинов;
Будител на факултет Машинно-технологичен – гл. ас. д-р Цветелин Георгиев;
Будител на факултет Транспортен – проф. д-р Борислав Ангелов;
Будител на факултет Електротехника, електроника и автоматика – проф. д-р Ангел Смрикаров;
Будител на факултет Бизнес и мениджмънт – доц. д-р Милена Кирова;
Будител на факултет Природни науки и образование – доц. д-р Цветелина Харакчийска;
Будител на факултет Обществено здраве и здравни грижи – доц. д-р Деспина Георгиева;
Будител на факултет Юридически – ас. Сергей Калинков.

Почетни дипломи “Будител” получиха: д-р Страхил Карапчански – зам. кмет на община Русе и д-р Наталия Венелинова за принос в развитието на студентската общност.


Колажите са предоставени от екипа на вестник “Студентска искра”