Класиране Стипендии – летен семестър 2016/17

15068339_1335208499847019_3176448400231412849_oКЛАСИРАНЕ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017г. 

 
СТИПЕНДИИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ И АПРИЛ ЩЕ БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ
ПО СМЕТКИТЕ НА 03.05.2017г.

Стипендия се отпуска без ограничение на: Несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентки майки с деца до 6 – годишна възраст.

На студенти от I до V курс, считано от 01.03. 2017 г., стипендии за пет месеца в размер, както следва:
с успех: 6.00 –  80 лв. на месец
с успех: 5.50 – 5.99 – 75 лв. на месец
с успех: 5.00 – 5.49 – 70 лв. на месец
с успех: 4.50 – 4.99 – 70 лв. на месец
с успех: 4.00 – 4.49 – 70 лв. на месец

Подали молба за стипендия: 1250 студенти
Класирани: 824 студенти

Забележка: Студент, който представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването си.