Първокурсници в Русенския университет се срещнаха с бъдещи работодатели

66 студенти получиха грамоти за отличен успех

Денят на кариерното ориентиране първокурсника събра за трета година в Канев център студенти от различните факултети и филиали на Русенския университет и работодатели от региона. Събитието е част от форума „Национални дни на кариерата – Добра кариера, Добър живот”. Целта е младежите, които са в началото на следването си в Русенския университет, да се срещнат с фирмите участници в Националните дни на кариерата и да придобият представа какви ще бъдат очакванията на работодателите към тях след няколко години. Студентите имаха възможност да направят консултации със специалисти за подготовка на CV, да се ориентират на трудовия пазар и да задават интересуващи ги въпроси.

Зам.-ректорът по развитие, координация и продължаващо обучение проф. Пламен Даскалов представи извънаудиторните форми, които дават възможност за развитие на знания, умения и таланти на студентите в Русенския университет. Ръководителят на Центъра за кариерно развитие проф. Иван Евстатиев запозна студентите с дейността му и с възможностите да се ориентират на пазара на труда, а проф. Юлиана Попова, зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество, разясни как студентите могат да се включат в програмите за мобилност.

В края на събитието ректорът, проф. Велизара Пенчева награди 66 първокурсници за постигнати високи резултати в обучението от първия семестър. Първенците по успех получиха грамоти и предметни награди, а дарители осигуриха и парични премии за някои от тях. Пълните отличници сред първокурсниците са 16, а 25 от наградените са постигнали успех над 5.50 по време на първата си сесия.