Избраха Студентите на годината за 2016 година

За десета поредна и юбилейна година на официална церемония, състояла се на 16 декември 2016 година, Националното представителство на студентските съвети отличи най-изявените студенти на България. Големият национален приз „Студент на годината” обяви Главният секретар на Министерството на образование и науката – г-н Красимир Вълчев. Той връчи наградата Студент на годината за 2016 г. на Алекса Андонов, студент в специалност „Медицина” в Медицински университет – София.

През изминалата година Алекса е взел участие в множество международни конгреси, симпозиуми, конференции, практически дискусии и курсове. Провел е редица онлайн курсове към университети от САЩ и Холандия. Той е член на организационния комитет на Международния биомедицински конгрес – София 2016, организиран от Студентски съвет при Медицински Университет – София, официален посланик на 7-ми Годишен международен форум за студенти по медицина 2016, Лисабон, Португалия, официален посланик на 12-ти Варшавски международен медицински конгрес 2016, Варшава, Полша, официален посланик на 4-ти Международен студентски конгрес 2016, Грац, Австрия, официален посланик на 11-ти Младежки европейски научен форум 2016, Порто, Португалия, официален посланик на Международна конференция на студентите по медицина, Phoenix 2017, Мангалоре, Индия, и регионален отговорник за Европа към Международен журнал на студенти по медицина. Алекса печели научна награда „Проф. д-р Асен Златаров“ – за високи постижения в овладяването на медицинската наука, връчвана от Медицински факултет при Медицински университет – София, печели III-то място в Национален приз „Студент на годината“ 2015, категория „Здравеопазване“, и Студент на годината на Медицински университет – София за 2015 година.

Другата голяма награда – „Чуждестранен студент на годината”, връчи Министърът на образование и науката – г-жа Меглена Кунева. Носителят на тази награда е студентът Дмитро Труфкин, който изучава Изпълнителско изкуство в Югозападен университет “Неофит Рилски” и в момента е 3-ти курс. През изминалата година Дмитро има много участия по концерти, фестивали, многобройни записи в БНР-Благоевград и допълнително към специалността си учи актьорско майсторство и спортни танци. Свири на гайда, тромпет, пиано, акордеон и тъпан.

За пръв път бе връчена и награда в категория „Докторант“ за изявен млад учен. Наградата получи Люба Димова – Докторант по Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

През изминалата година Люба взема участие в 3-ти Национален конгрес по Физически науки в София, България – Постерна презентация: Tsunami radiation pattern от сеизмични източници в Черно море, – 35th Европейски сеизмологичен конгрес в Триесте, Италия – Постерна презентация: „Цунамита предизвикани от сеизмична активност в северозападно Черно море”, конференция “NIDays”, София, 04.11.2015 г. с успешно положен изпит за сертификат към „National Instruments“ с валидност 2 г., конференцията по случай 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Петков, проведена на 30.10.2015 г. във ФзФ с доклад на тема „Виртуална Сеизмологична Мрежа на СУ“, докторантски проект на проф. Н. Витанов през 2015 г. на тема: „Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, пост докторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя изготвя факултетски изследователски проект „Изследване на регионалната сеизмичност на Балканския полуостров регистрирана на Виртуалната Сеизмологична мрежа на Софийски университет“, изследователски проект в подкрепа на докторанти „Моделиране на аномални вълни в Черноморието“, факултетски изследователски проект „Виртуална Сеизмологична мрежа на Софийски Университет“ -2015 г., извършва устна презентация в Университета в Болоня, фак. Физика и Астрономия на тема „Генериране и разпространение на вълни цунами в Черно море“ и е член и организатор на Клуб „Гея“ – клуб по геофизика за ученици, студенти и любители на науките за Земята.

По решение на Изпълнителния съвет на националната организация, Председателят на Националното представителство на студентските съвети – г-жа Яна Вангелова, връчи и три специални награди.
Награда за принос в развитието на националните студентски политики, изграждащи имиджа на Националното представителство на студентските съвети получи д-р Красимир Вълчев – Главен секретар на Министерството на образованието и науката.

Награда на студентската общност за организиране на най-мащабна студентска инициатива получи Студентският съвет на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за подобреният световен рекорд на Гинес за най-дълга ДНК верига, съставена от хора.

Награда за принос в развитието на националните студентски политики, изграждащи имиджа на Националното представителство на студентските съвети – за учредяването на Национален приз „Студент на годината“ получи г-н Даниел Йорданов – Председател на НПСС за мандат 2006-2008 година.

Снимки от събитието

Призьорите в отделните категории са:
• Педагогически науки
Джулия Узунова – изучава Музикална педагогика в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство.
През изминалата година Джулия печели първа награда на IV Студентски конкурс за диригенти „Златна палка” в гр. Шумен, също така печели Академична награда „проф. Асен Диамандиев”, тя е най-посветен студент на хоровото изкуство за 2015-2016 г. и е хорист в Академичен камерен хор „Гаудеамус” с диригент доц. д-р. В. Гелева

• Хуманитарни науки
Симеон Ганев – изучава Приложна лингвистика – немски и английски език във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
През изминалата година Симеон взема участие и организира множество семинари, конкурси и конференции в София, Велико Търново и Русе. Той печели първо място в конкурс по превод на публицистика и второ място в конкурс по превод на проза провели се в гр. Велико Търново. Негово дело са самостоятелни преводи на текст на Ане Щурм, сп. Проглас, рубрика „Хроника” и „20 години Немска библиотека във ВТУ”- юбилейна брошура и самостоятелни студентски научни работи. За цялата 2015 е бил член на Международното дружество „Гьоте” във Ваймар, Германия.

• Социални науки
Ердинч Ремзи изучава Социална психология, Магистърска степен във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
През изминалата година Ердинч взема участие в Юбилейна международна научна конференция „20 година Философски факултет“ с доклад на тема „Влиянието на спорта върху развитието на мотивацията при деца от институции” (научна публикация) 2016 г., студентска научна конференция на тема „Превенция и рехабилитация на детското психично здраве” с тема на научния доклад: „Видове подходи при нарушения в детското развитие” 2016 г., научна конференция „Личност. Мотивация. Спорт.”, провела се в Национална спортна академия „Васил Левски”, гр. София, конференция в Бургаски свободен университет с доклад на тема: „Семейства с репродуктивни проблеми – тенденции и перспективи” (научна публикация) 2016 г., също така той организира конференция на тема: „Превенция и рехабилитация на детското психично здраве”.

• Стопански науки
Марин Маринов изучава Индустриална бизнес икономика в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”.
През изминалата година Марин взема участие в дванадесети студентски семинар от серията Paving Youths’ Ways, инициативата „Иновационен лагер – 2015“, част от Световната седмица по предприемачество 2015 г., научен форум „Възможности за генериране на ефективни и рентабилни решения за бизнес развитие“, Първа национална конференция „България през 20-те години на XXI век и в състезание „Кой по-знае”. На тържествена церемония за честване празника на българските студенти – 8 декември, той бива награден от Студентският съвет при Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – гр. Свищов, за активна студентска и обществено-полезна дейност. През 2016 г. завършва клас I на Национална младежка академия.

• Правни науки
Ивайло Икономов изучава Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
През изминалата година Ивайло взема участие в отбора на Софийския университет в Шестото междууниверситетско състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право в Бургас и печели 1-во място, също така той е част и от отбора на СУ за двете най-престижни международни състезания по търговски преговори и медиация, провели се в Париж и Виена. Ивайло печели 1-во място в състезанието „Взаимно уреждане на спорове“, Виена, и е лектор в изнесена скайп лекция на тема „Алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в индийския университет по право НАЛСАР. През изминалата година той става треньор на новия отбор по търговски преговори и медиация за състезанията през 2017 г.

• Природни науки, математика и информатика
Евгени Събев изучава Компютърно и софтуерно инженерство в Технически университет – София.
През изминалата година Евгени взема участие в Предизвикателство „Международно космическо приложение на НАСА 2015 и 2016“ и печели първо място в света в категория „Най-добро използване на хардуер“. В момента работи усилено по развитието на идея – създаване на общество, което се занимава с кибер сигурността в България.

• Технически науки
Стилияна Бакалова изучава Авиационна техника и технологии в Технически университет – София.
През изминалата година Стилияна е носител на стипендията „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ и носител на именна стипендия „Акад. Ангел Балевски“ на фондация „Еврика“ за 2016/2017 година. В момента Стилияна разработва безпилотен летателен апарат, който има способността да определя атмосферните параметри във височина, с целева насоченост към летищните площадки.

• Аграрни науки и ветеринарна медицина
Радина Василева изучава Ветеринарна медицина в Тракийски университет.
През изминалата година Радина взема участие в Международна научна конференция „Традиция и съвременност във ветеринарната медицина”, преобладаване, диагностика и лечение на кисти на яйчниците при млечни крави, провела се в гр. София, 18-ти Международен Ветеринарно-медицински студентски научен изследователски конгрес – Използването на хормонални и ултразвукови прегледи за определяне на броя на плодовете на местните кози, провел се в гр. Истанбул. Също така взема участие в семинар „Иновации в дерматологията”- град Стара Загора, и професионални рискове за здравето сред ветеринарните лекари – Втори македонски конгрес по трудово здраве с международно участие, провел се в гр. Скопие. Радина е носител на именната стипендия „Акад. Дончо Костов” на фондация „Еврика” за 2016 г.

• Здравеопазване
Венета Димитрова изучава Медицина в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
През изминалата година Венета взема участие в Обучителен Трейнинг на тема „Повишаване качеството на вътрешните застрахователни системи“, провел се в Любляна, Словения, 1-вия Международен Биомедицински конгрес, МУ-София, Международния симпозиум за млади учени в Биомедицината – МУ-Варна, Уъркшоп – Ехография в Спешната медицина, провел се в Аула на ВМА, София, 14-ти Национален Конгрес по Клинична микробиология и Инфекции на Българската Асоциация на Микробиолозите, 27-мата Европейска Студентска конференция, провела се в Берлин, Германия. Тя заема 6-то място в 25-тия Международен Студентски конгрес по Медицински науки, провел се в Истанбулския Медицински университет, Истанбул, Турция. През 2016 тя става делегат в Model World Health Assembly, организирано от Young leaders for Health, Берлин, Германия.

• Спорт
Велина Кансъзова изучава Компютърни системи и технологии в Университет по хранителни технологии.
През изминалата година Велина печели 1-во място по волейбол в Пролетни УХТ игри, като състезател, приз за „Най-добро изпълнение на сервиз“ на Пролетни УХТ игри, 1-во място в серията на Студентската Универсиада по лека атлетика, 2-ро място в Б финал на Студентската Универсиада по лека атлетика, 3-то място в турнир по лека атлетика, 1-во място „Плажен крос 1200 м. – жени“, 2-ро място „Плажен волейбол – жени“, 3-то място „Стрийт баскетбол – жени“, 2-ро място за 850 м. жени в Междууниверситетски лекоатлетически крос, грамота на Ректора на УХТ за отлични спортни резултати и участия в конференции и награда от Ректора на УХТ за „Изявен студент на 2015“. Велина е треньор на мъжки волейболен клуб „Брацигово“ и притежава завършен курс по „Педагогическа правоспособност“, съдия на Европейски шампионат по волейбол, жени (най-добър лайнсмен за турнира), статистик по волейбол към Американската фирма Datavolley, статистик по волейбол към Американската фирма VolleyMetrics и е приета в националния отбор по лека атлетика.

• Изкуства
Иван Кашлаков изучава Визуална комуникация, магистърска степен в Национална художествена академия.
През изминалата година Иван печели първо място в изложба Incubator с плакат за дизайн на тема Sound Trap 2015, първо място в конкурса за млади автори в раздел „Живопис” организиран в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата “Булгарика“ и участие в галерия „Къщата на майсторите 2015“, голямата награда на катедра „Рисуване“ в XIII Общоакадемичен конкурс „Рисунка 2016“, голямата награда в III-то международно студентско биенале на рисунката 2016. Той е един от победителите в Ден на типографията 2016, Бангалор, Индия с експериментална типография плакат.

• Сигурност и отбрана
Николай Бойчев изучава специалност Летец – пилот в Национален военен университет „Велико Търново”
През изминалата година Николай е носител на именна стипендия на името на акад. проф. д-р. доц. Димитър Мишев за учебната 2015/2016 и 2016/2017 – Фондация „Еврика“. Той печели 1-во място на национален конкурс „Носители на просвета“ 2016 година – НПСС, 3-то място „Студент на годината“ за учебната 2015/2016, 2-ро място цялостно представяне на Национална научно техническа конференция, провела се в гр. Созопол, септември 2016 година, 2-ро място „Стрийтбол“ – спортен турнир „Панайот Узунов“, 3-то място олимпиада по Математика, 3-то място национален конкурс „Светлината в човешката дейност“.

Първото издание на конкурса се провежда през декември 2006 г. Идеята на инициативата е всяка година да бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти от българските висши училища, а мисията й е да популяризира постиженията на талантливите студенти пред българската общественост.

В конкурса участваха 150 студенти. Участниците трябва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите резултати в областта, в която се обучават. Те трябва да докажат своите постижения представяйки документи за постигнати резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Компетентно жури, в което са включени обществени личности, ректори, преподаватели, експерти от МОН и студенти, имаха нелеката задача да определят победителите. Сред тях бяха Доц. Мария Фъртунова – Министерство на образованието и науката, Милена Дамянова – Председател на ПК по образование и наука в 43-то НС, Асен Марков – Министерство на младежта и спорта, Евдокия Пашева – Българска академия на науките, Надя Султанова – Агенцията за приватизации и инвестиции към Столична Община, Костадин Ангелов – Университетска болница “Александровска“, Ралица Базайтова – Министерство на културата, Трайко Стойков – Министерство на отбраната, Илиян Костов – Министерство на земеделието и храните, Антон Мартинов – Sensata Technologies Bulgaria, Камелия Величкова – Банка ДСК, Аниела Русева – Webit Bulgaria, Даниел Вълчев – СУ “Св. Климент Охридски”, Цанко Цанков – Германо-българска индустриална търговска камара, Петър Пройков – Фондация “Заедно в час”, Яна Вангелова – НПСС България.

Сред официалните гости на събитието бяха Меглена Кунева – Министър на образованието и науката – патрон на Националния приз “Студент на годината”, Андрей Новаков – Евродепутат, Милена Дамянова – Народен представител и Председател на Парламентарната комисия по образование и наука в 43-то Народно събрание, Георг Георгиев – Народен представител и член на Парламентарната комисия по образование и наука в 43-то Народно събрание, Красимир Вълчев – Главен секретар на Министерство на образованието и науката, Димитър Делчев – Народен представител в 43-то Народно събрание, Даниела Панайотова – Народен представител в 43-то Народно събрание, Проф. Сергей Игнатов – Министър на образованието и науката 2013 година, Михаела Иванова – Общински съветник от Столична община, Проф. Любен Тотев – Председател на Съвета на ректорите и Ректор на Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, Надя Султанова – Агенцията за приватизации и инвестиции към Столична Община, Ректори на висшите училища в България, Експерти и представители на министерства, Антон Мартинов – Sensata Technologies Bulgaria, Камелия Величкова – Банка ДСК, Бивши председатели на Националното представителство на студентските съвети, Партньорски организации, Представители на бизнеса и институциите.

Партньори на събитието бяха Банка ДСК, Сенсата Технолоджис България, Webit Foundation, Фондация “Заедно в час”, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Университет по хранителни технологии, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Аграрен университет, Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” и Медицински университет – гр. Плевен.