Проведе се Втората годишна церемония “Будител на Русенския университет”

С едноминутно мълчание започна церемонията „Будител на Русенския университет”. Членовете на академичната общност почетоха паметта на загиналите в село Хитрино.

Инициативата на Студентския съвет се провежда за втора година и отличава преподаватели от различните факултети. В продължение на месец студентите от университета имаха възможност да номинират свои преподаватели, в които намират най-голямо вдъхновение, и при които усвояват най-пълноценно нужните знания за професионалното им развитие.

Всеки факултет излъчи своя „будител”, като най-много гласове събраха ас. д-р Теодор Кючуков от Аграрно-индустриалния факултет, гл. ас. д-р Мария Николова от Машинно-технологичния факултет, доц. д-р Галина Иванова от Електрофакултета. За „будител” на Транспортния факултет бе отличен доц. д-р Даниел Любенов, а във факултета по бизнес и мениджмънт приза заслужи доц. д-р Мими Корнажева.  Гл. ас. д-р Валентина Василева беше избрана от студентите на Факултет „Природни науки и образование”, а гл. ас. Сергей Калинков от бъдещите юристи, които се обучават в Русенския университет. „Будител” на факултета по обществено здраве и здравни грижи тази година е ас. д-р Александър Андреев.

Статуетка и грамота „Будител на Русенския университет” получи и ректорът на висшето училище проф. д-р Велизара Пенчева. Мотивът, с който студентите й връчиха приза, е подкрепата й за развитие на науката и стимулирането на студентите за постигане на още по-високи цели.

Студентският съвет даде и две специални награди – едната за популяризирането на академичния живот на университета чрез вестник „Студентска искра” на неговия главен редактор – доц. д-р Анелия Манукова, а втората на Валентин Каменаров, секретар на Университетски спортен клуб „Академик”, за развитие на академичния спорт в Русенския университет.

Източник: uni-ruse.bg
Автор: Гергана Илиева

Снимки от събитието можете намерите в официалната ни фейсбук страница.

Видео от събитието е достъпно в официалния ни YouTube канал.