Процедура за запазване на стаи за учебната 2021/22

Комисията по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ) започва на приемането на документи на студенти за запазване на стаи в студентските общежития за следващата учебна година.

Документите ще се приемат до 15 август 2021г. на хартиен носител и електронно.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАИ В СТУДЕНСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ ЗА СТУДЕНТИ:

Вариант 1 – на хартиен носител в офиса на КСБВУ – до 15 август 2021г.

  1. Заявление-декларация със снимка – изтеглете, разпечатайте и попълнете и донесете в офиса
  2. Разписка за платена такса за подаване на документи за настаняване в СО в размер на 6.50 лв.; – каса на Русенски университет или по банков път;
  3. Документите се представят на хартиен носител в офиса на КСБВУ – в корпус 2 в работен ден до 15.08.2021.

Вариант 2 – по електронен път – до 12 юни 2020г.

  1. Заявление-декларация  със снимка – изтеглете, разпечатайте, попълнете и изпратете сканирано на adimitrova@uni-ruse.bg 
  2. Разписка за платена такса за подаване на документи за настаняване в СО в размер на 6.50 лв. – заплащането става по банков път или чрез Еasy Pay;

В случай, че студентите не са платили таксата за запазване на стая, разписката с платена такса ще бъде изисквана наесен при получаване на индивидуалната заповед!


При плащане по банков път:

Банкова сметка:

Русенски университет “А. КЪНЧЕВ”, ОББ – ТБ АД , Русе – Клон Възраждане, ул. “Плиска” 19
IBAN : BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF​

Основание: Такса СО, три имена, фак №.


Тел. за повече информация:

082/888 786 – инж. Антоанела Димитрова – Ст. инспектор СО


ВАЖНО!!! Индивидуалната настанителна заповед се получава от КСБВУ наесен срещу екземпляр от уверение за записан ЗИМЕН семестър за учебната 2021-2022 г. и платена такса от 6.50 лв.