КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2020

Уважаеми колеги,
поставям на Вашето внимание резултатите от проведената кампания за предоставяне на стипендии, съгласно ПМС 90/2000г. и Правилата на Русенския университет.

Комисията по разпределение на стипендиите разгледа всички заявления и приложените документи и реши:

Подали документи: 900 студенти;
Класирани за стипендия: 900 студенти;

Стипенции по успех за 5 месеца (от октомври 2020 до февруари 2021) както следва:
-> студентите с успех 4,00 – 4,49 –> 70 лева
-> студентите с успех 4,50 – 4,99 –> 80 лева
-> студентите с успех 5,00 – 5,49 –> 110 лева
-> студентите с успех 5,50 – 5,99 –> 130 лева
-> студентите с успех 6,00 –>150 лева

Преводи за стипендия:
-> за месеците октомври и ноември 2020г. – до 10 декември 2020г.;
-> за месец декември 2020г. – до 5 януари 2021г.;
-> за месец януари 2021г. – до 5 февруари 2021г.;
-> за месец февруари 2021г. – до 5 март 2021г.;

С уважение,
Станимир Бояджиев – Председател на Студентският съвет