Първо настаняване в общежитията за учебната 2020/21

Комисията по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/ публикува първо класиране за общежития за учебната 2020/21г.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС/
Срок за настаняване: от 01.09. до 30.09.2020 г. вкл.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ГОРЕН КУРС – СО1, СО2 и СО4/
Срок за настаняване: от 01.09. до 30.09.2020 г. вкл. 

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /СТУДЕНТИ ГОРЕН КУРС – СО6/
Срок за настаняване: от 01.09. до 30.09.2020 г. вкл. 

 

Докумтенти за ВТОРО КЛАСИРАНЕ се подават до 9 септември!
 
ВАЖНО!

Индивидуалната настанителна заповед се получава от Комисията по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/ срещу предоставено УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН СЕМЕСТЪР за учебната 2020/2021 год.

/УВЕРЕНИЕТО СЕ КУПУВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ КНИЖАРНИЦАТА НА ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС И СЕ ЗАВЕРЯВА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

Кабинетът на КСБВУ се ПРЕМЕСТИ във Корпус 2, кабинет 202.