Процедура за формиране на Делегация на РУ за “Летен университет 2020”

“Летен университет” представлява проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри” през 2002 година.

Студентският съвет обявява процедура за формиране на делегацията на Русенския университет за “Летен университет 2020”

ОБЩИ УСЛОВИЯ – https://studsavet.uni-ruse.bg/info/summer-uni/
Формуляр за записване – https://forms.gle/nKQEFkqWANSwyDz7A

Краен срок за попълване на формуляра за кандидатстване е 12 август 2020г. в 12 часа на обяд !