Първокурсници 2020

Студентският съвет стартира фейсбук група за комукация за всички новоприети студенти в първи курс за учебната 2020/21 година.

За да се присъедините в групата трябва да отговорите на въпросите:

https://www.facebook.com/groups/ru.freshers.2020/