Класиране за стипендии – летен семестър 2019/20г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

във връзка с приключилата кампания по подаване на документи за стипендии съгласно ПМС №. 90/2000г. за летния семестър на учебната 2019/2020 година Ви информирам следното:

 1. Брой студенти подали документи за стипендия: 1 267 студенти;
 2. Брой класирани студенти за стипендия: 1 267 студенти;
 3. Стипендиите са класирани по успех и са за 5 месеца както следва:
  => студентите с успех 4,00 – 4,49 – месечна стипендия 70 лева;
  => студентите с успех 4,50 – 4,99 – месечна стипендия 80 лева;
  => студентите с успех 5,00 – 5,49 – месечна стипендия 90 лева;
  => студентите с успех 5,50 – 5,99 – месечна стипендия 100 лева;
  => студентите с отличен успех 6,00 – месечна стипендия 120 лева.
 4. Преводите за стипендии ще бъдат по следния график:
  => превод за месеците март и април 2020г. – до 5 май 2020г.;
  => превод за месец май 2020г. – до 5 юни 2020г.;
  => превод за месец юни 2020г. – до 5 юли 2020г.;
  => превод за месец юли 2020г. – до 5 август 2020г.
 5. Комисията взе решение да класира ВСИЧКИ подали документи предвид икономическата криза създала се в държавата поради пандемията от COVID-19 и въведеното извънредно положение;
 6. Комисията счита, че решението за класиране на всички подали документи е най-рационално и по този начин никой няма да бъде лишен от финансова подкрепа в този труден период.

Забележка: При вземане под внимание на предоставения доход и включването на реквизита в класирането – отпуснатите месечни суми щяха да бъдат по-високи, но около 30% от подалите документи нямаше да бъдат класирани!

Забележка: Дипломантите в последен курс губят право на стипендия за месец юли поради прекратяване на студентските им права след първа сесия на държавни изпити или дипломна защита!

 

 

 

27 април 2020 година

 

Председател:

                                                                                                           /Станимир Бояджиев/