Делегация за Университетски зимни игри 2020

Студентският съвет обявява процедура за формиране на делегацията на Русенския университет за “Зимен университет 2020”

⚠️Краен срок за кандидатстване за състезатели е 09.03.2020г. /понеделник/ в 12ч. на обяд;

⚠️Тази година от бюджета на Студентския съвет ще бъде финансиран отбор до 12 участници. Освен таксите за участие и престой, ще бъде осигурен и транспорт.

⚠️Преди да кандидатства даден студент следва да отговаря на общите условия в сайта на СС – https://studsavet.uni-ruse.bg/info/winter-uni/

⚠️Кандидатстването за Зимен университет се отнася за студентите, чието участие ще бъде финансово обезпечено от бюджета на Студентски съвет за 2020г!
В случай, че след обявяване на класирането има още желаещи, то те могат да участват, след като заплатят обявените суми в сайта на Зимен университет 2020г.

Зимен университет